ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتبیوشیمی

بخش بیوشیمی آزمایشگاه طبی دکتر یزدانپناه

بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنش‌های شیمیایی موجودات زنده بحث می‌کند. در بیوشیمی پزشکی، بازتاب‌های ناشی از تغییرات این واکنش‌ها و رابطه آن‌ها با بیمارهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. امروزه بخش‌های بیوشیمی آزمایشگاه‌ها اغلب مکانیزه شده‌اند. آزمایشات انجام شده و از نظر کنترل کیفیت مورد بررسی قرار می‌گیرند. این بخش، انواع آزمایشات کمی و کیفی را بر روی نمونه‌هایی مانند خون، ادرار، مایع مغزی- نخاعی، مایع آمنیوتیک، مدفوع، خلط، بافت‌های بدن و دیگر انجام می‌دهد ولی به طور متداول، اغلب آزمایشات بر روی خون و سرم انجام می‌گیرند تا انواع مواد و ترکیبات شیمیایی خون را مشخص نمایند و از این طریق مواد غیر طبیعی را نشان دهند. فعالیت اصلی بخش بیوشیمی بالینی، فراهم کردن اطلاعات مربوط به بیوشیمی به منظور مدیریت بیماران می‌باشد. این اطلاعات زمانی دارای ارزش هستند که دقیق و معتبر باشند و پزشک را برای تشخیص درست راهنمایی کنند.

 

فهرست تجهیزات بخش بیوشیمی

1) اتو آنالایزر مدل 912

2) فتومتر مدل 1904 Plus

3) سانتریفوژ مدل T.16

4) الکترولیت آنالایزرمدل  ISE

5) ترازو مدل H2K-FA110

6) یخچال مدل RD-44WC4SAB

7) فریزر مدل   RS-47WL4SIA

 

فهرست آزمایش‌های بخش بیوشیمی
آزمایش  Pregnancy Test

آزمایش آنالیز سنگ

آزمایش الکتروفورز پروتئین ادرار

آزمایش لیپاز

آزمایش پروتئین ادرار

آزمایش  Protein electrophoresis

آزمایش  Hb A1C

آزمایش  CPK-MB

آزمایش آمیلاز

آزمایش  LDH

آزمایش  CPK

آزمایش فسفر

آزمایش کلسیم

آزمایش لیتیم

آزمایش پتاسیم

آزمایش سدیم

آزمایش  TIBC

آزمایش آهن

آزمایش آلکالن فسفاتاز

آزمایش  ALT

آزمایش A ST

آزمایش توتال پروتئین

آزمایش آلبومین

آزمایش  LDL

آزمایش  HDL