ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتراهنمای نمونه گیری
راهنمای خون‌گیری به مراجعه‌کنندگان در آزمایشگاه طبی دکتر یزدانپناه

1.      خون گیری

2.      ادرار

3.      مدفوع

4.      خلط

5.      اسپرم

6.       قارچ ونمونه‌های پوستی

7.      کشت زخم

8.      کشت خون