ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتنمونه ادرار 24 ساعته

 

راهنمای جمع‌آوری ادرار 24 ساعته

هدف :
هدف از جمع‌آوری نمونه ادرار 24 ساعته اندازه‌گیری و ارزیابی میزان دفع مواد مختلف (مثل پروتئین، کراتینین، کلسیم و ...) در طی 24 ساعت شبانه روز می‌باشد.


روش جمع‌آوری ادرار 24 ساعته:
1. اولین نمونه ادرار صبح روز اول را دور بریزید.
2. از آن به بعد هر بار ادرار خود را در ظرف مخصوص بریزید.
3. ریختن ادرار در ظرف را تا 24 ساعت از زمان دور ریختن نمونه اول ادامه دهید.
4. نمونه روز بعد (روز دوم یعنی نمونه 24 ساعت پس از نمونه اول) را نیزدرست در همان زمانی که نمونه صبح روز اول را دور ریخته اید در داخل ظرف مخصوص بریزید.
5. ظروف حاوی نمونه را در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل دهید.

مثال : نمونه ادرار ساعت 7 صبح روز اول را دور ریخته و نمونه های بعد از آن را ( هر چند بار) تا ساعت 7 صبح روز بعد در ظرف جمع آوری کنید و ادرار ساعت 7 صبح روز دوم را نیز در ظرف مخصوص بریزید.
  
نکات ایمنی :
ظرف مخصوص جمع‌آوری دارای مواد نگهدارنده از جمله اسید قوی ممکن است باشد لذا از تماس آن با دست و اعضاء بدن پرهیز نمایید.