ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتنمونه کشت ادرار

جمع‌آوری قسمت میانی ادرار جهت انجام آزمایش کشت ادرار به روش تمیز و عاری از آلودگی (افراد بزرگسال غیرازاطفال)

برای دستیابی به نتایج دقیق، لطفاً روش‌های بیان شده در زیر را ابتدا به دقت خوانده و سپس دقیقاً  آنها را پیگیری وعمل نمایید.


شیوه‌ی تمیز نمودن وجمع‌آوری نمونه درخانم‌ها

نحوه شستشو وتمیزکردن

•  دست‌های خود را  با آب و صابون کاملاً بشویید.
•  درپوش ظرف جمع‌آوری نمونه را باز نمایید، دقت شود که داخل ظرف و درپوش آن با دست یا هرچیز دیگر آلوده نشود.
•  اگردر زمان خونریزی قاعدگی(پریود)می‌باشید جهت جلوگیری از جریان خون از یک تامپون مخصوص استفاده نمایید(تامپون مورد نظر از قبل تهیه وآماده باشد)
•  چین‌های پوست ناحیه تناسلی(لب‌های واژن) را باز کرده و مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن رابشویید به نحوی که عمل شستشو از جلو به عقب صورت گیرد
[درصورت موجود بودن بسته تمیز کننده(دستمال مخصوص توالت) می‌توان از آن استفاده نمود] دستمال استفاده شده را درظرف مخصوص جمع‌آوری زباله بیاندازید.

نحوه جمع‌آوری نمونه
•  عمل ادرار نمودن را شروع نمایید (درخلال ادرارکردن لب‌های دستگاه تناسلی همچنان از یکدیگر دور باشند)
•  نکته مهم : قبل از اینکه ظرف جمع‌آوری نمونه را در برابر جریان ادرار قراردهید، صبر نمایید تا ادرار بخوبی جریان یابد و قسمت کمی از ادرار به خارج (داخل توالت) بریزد
بدون آنکه جریان ادرار متوقف شود، مقداری از ادرار را داخل ظرف جمع‌آوری ریخته تا ظرف به میزان نصف یاحداقل 4/1 آن پرشود (درواقع قسمت میانی ادرار را درظرف جمع‌آوری نمونه بریزید)
•  درپوش ظرف جمع‌آوری نمونه را روی آن بسته و محکم نمایید و مطمئن شوید که کاملاً بسته شده است. دقت نمایید که لبه‌ها و یا داخل ظرف به هیچ وجه لمس نشود
•  نام و نام‌خانوادگی بیمار، شماره یا کد آزمایشگاه بیمار، نوع نمونه، تاریخ و زمان نمونه برداری برروی ظرف مربوطه باید نوشته و ثبت گردد
•  ظرف نمونه را در جایگاه مخصوص جمع‌آوری نمونه که توسط آزمایشگاه تعیین شده قراردهید
•  دست‌های خود را بلافاصله پس از جمع‌آوری نمونه بشویید
•  نکته مهم : چنانچه اگر نمونه درخارج از آزمایشگاه تهیه شده ظرف را سریعاً (کمتر از یک ساعت) و در صورتیکه ممکن نباشد پس از جمع‌آوری نمونه را در یخچال قرار داده و همان روز به آزمایشگاه تحویل دهید
•  چنانچه هر سؤالی برایتان بوجود آمد، کارکنان آزمایشگاه آماده پاسخگویی می‌باشند

شیوه تمیزنمودن وجمع‌آوری نمونه درآقایان
نحوه شستشو وتمیزکردن

•  دست‌های خود را با آب و صابون کاملاً بشویید
•  مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن را بشویید ( در افرادی که ختنه نشده‌اند، پوست سرآلت را از مجرای خروج ادرار به عقب کشیده وجمع نمایید)

نحوه جمع‌آوری نمونه
•  عمل ادرار نمودن  را شروع نمایید، در زمان ادرار کردن پوست سر آلت(درافراد ختنه نشده)همچنان جمع باشد
  نکته مهم : قبل ازاینکه ظرف جمع‌آوری نمونه را در برابر جریان ادرار قراردهید، صبر نمایید تا ادرار بخوبی جریان یابد و قسمت کمی از ادرار به خارج (داخل توالت) بریزد.
بدون آنکه جریان ادرار متوقف شود، مقداری از ادرار را داخل ظرف جمع‌آوری ریخته تا ظرف به میزان نصف یا حداقل 4/1 آن پر شود(در واقع قسمت میانی ادرار را در ظرف جمع‌آوری نمونه بریزید)
•  درپوش ظرف جمع‌آوری نمونه را روی آن بسته و محکم نمایید و مطمئن شوید که کاملاً بسته شده است. دقت نمایید که لبه‌ها و یا داخل ظرف به هیچ وجه لمس نشود
•  نام ونام‌خانوادگی بیمار، شماره یا کد آزمایشگاه بیمار، نوع نمونه، تاریخ و زمان نمونه‌برداری برروی ظرف مربوطه باید نوشته و ثبت گردد.
•  ظرف نمونه را درجایگاه مخصوص جمع‌آوری نمونه که توسط آزمایشگاه تعیین شده قرار دهید
•  دست‌های خود را بلافاصله پس ازجمع‌آوری نمونه بشویید
•  نکته مهم : چنانچه اگر نمونه درخارج از آزمایشگاه تهیه شده ظرف راسریعاً (کمتر از یک ساعت) و در صورتیکه ممکن نباشد پس از جمع‌آوری نمونه را در یخچال قرار داده و همان روز به آزمایشگاه تحویل دهید
درصورت وجود هرگونه سؤالی می‌توانید از پرسنل آزمایشگاه کمک بگیرید

   با تشکر از آزمایشگاه پیوند