ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (یاسوج)
نام کاربری :
رمز ورود :

ورود به سیستم جوابدهی آزمایشگاه یزدانپناه (بهبود)
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتبیوشیمی
بخش بیوشیمی مسئول: سرکار خانم اکرم موسی پور کارشناس ارشد شیمی (خدمت به انسانهاوحفظ ارتقاء سلامتی آنها مهمترین وظیفه ماست) بخش بیوشیمی آزمایشگاه دکتریزدان پناه محل انجام انواع آزمایشات بیوشیمی عمومی و تخصصی می باشد. بیش از 50نوع آزمایش تخصصی وروتین دراین بخش انجام می شود.این بخش مجهز به دودستگاه اتوآنالایزر Erba XL 600 ,Mindray BS 200می باشد که به ترتیب هرکدام قدرت خوانش 600,200تست در ساعت رادارندوبنابراین تمام جوابهای آزمایشات بیوشیمی دراین آزمایشگاه بیوشیمی دراین آزمایشگاه به روز می باشد وبصورت اتوماتیک انجام می شود. فهرستی ازمهمترین آزمایشات تخصصی که دراین بخش انجام می شود به شرح زیر است: ADA HEMOCYSTEIN CUPPER LACTATE URINE OXALATE URINE CITRATE ACE URINE ALB CPK LDH CHOLOSTERL LDL HDL TRANSFERINE TIBC Ferritin .. .. .. در ضمن آزمایشات بیوشیمی ادرار نیز در این بخش در حال انجام می باشد.